Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 15/3/2021

(Banker.vn) Trong các ngày 15/3/2021, các doanh nghiệp như PNJ, NCT, DBD, PPC, NBE sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và các đợt đầu năm 2020.

- CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán vào 14/4/2021. Như vậy với hơn 227 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó, tháng 12/2020 PNJ đã chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/0220 cũng bằng tiền với tỷ lệ 6%. Như vậy tính cả đợt này cổ đông PNJ nhận số cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 14%.

Năm 2020 PNJ đạt 17.511 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 500 tỷ đồng so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.069 tỷ đồng, giảm 10,5% so với năm 2019 nhưng cũng vượt trên 28% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

- CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Ngày 15/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 11,5% (01 cổ phiếu nhận 1.150 đồng). Thời gian thanh toán 2/4/2021.

- CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Noibai Cargo (NCT) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 15/4/2021. Như vậy với gần 26,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Noibai Cargo sẽ chi khoảng 74 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó tháng 9/2020 Noibai Cargo đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 cũng bằng tiền, tỷ lệ 30%. Như vậy tính cả đợt này, cổ đông công ty nhận số cổ tức tổng tỷ lệ 60%.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Noibai Cargo đạt 669 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,3% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 6,6%, xuống còn gần 207 tỷ đồng. EPS đạt 7.495 đồng. Tính đến 31/12/2020 Noibai Cargo còn hơn 147 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (DBD) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 8/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (NBE): Ngày 15/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đức Hậu T/H

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)