Bộ Tài chính lấy ý kiến về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

(Banker.vn) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính lấy ý kiến về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Dự thảo bổ sung một số lĩnh vực ngành nghề chưa được hướng dẫn cụ thể trong Biểu thuế giá trị gia tăng có phát sinh vướng mắc trong thời gian qua.

Dự thảo Thông tư quy định các phương pháp tính thuế gồm phương pháp kê khai (áp dụng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh); khai thuế theo từng lần phát sinh (áp dụng cho cá nhân); phương pháp khoán (áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Đối với cá nhân cho thuê tài sản có thể khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm. Mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế.

Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp không trực tiếp khai thuế, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và khai, nộp thuế cho cá nhân. Các cá nhân này nếu có mức thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm không nộp thuế.

Thông tư xây dựng biểu thuế bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo 4 nhóm thuế suất.

Đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

Đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%. Hoạt động cho thuê tài sản: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 5%; làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 5%.

Đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

Về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Đối với trường hợp nộp thuế khoán, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)