Bộ Tài chính: Đồng USD tăng giá không tác động nhiều đến nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ

(Banker.vn) Ngày 3/8, Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD, diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Trả lời câu hỏi về việc tăng giá đồng USD ảnh hưởng như thế nào đến nợ công của Việt Nam và tình hình trả nợ, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay (ngày 1/8/2022): 1 USD bằng 23.400 VND, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Điều đó ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy VND khoảng 5 nghìn tỷ đồng (so với cuối năm 2021).

1 EUR bằng 24.385 VND, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ chính phủ bằng EUR quy VND khoảng 17 nghìn tỷ đồng (so với cuối năm 2021).

1 JPY bằng 180 VND, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ chính phủ bằng JPY quy VND khoảng 45 nghìn tỷ đồng (so với cuối năm 2021).

Với diễn biến trên, Bộ Tài chính cho biết, chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57 nghìn tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm.

Các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần; từ đó, giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 31/7/2022, trả nợ Chính phủ khoảng 192.122 tỷ đồng (57,2% kế hoạch), trong đó trả nợ trong nước 148.717 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài 43.406 tỷ đồng; trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 175.835 tỷ đồng (58,6% kế hoạch), trả nợ cho vay lại khoảng 16.287 tỷ đồng (45,3% kế hoạch). Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm khoảng 16,1%.

Thanh Hải -

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ