Bộ Công Thương thông báo Kế hoạch tuyên truyền các Hiệp định Thương mại tự do năm 2024

(Banker.vn) Bộ Công Thương có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương và các Hiệp hội về Kế hoạch tuyên truyền về các Hiệp định Thương mại tự do năm 2024.
Triển khai hiệu quả các FTA: Đòn bẩy nâng cao vị thế Việt Nam Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững Quan hệ thương mại Việt Nam-Bulgaria còn nhiều dư địa để phát triển Hiệp định thương mại tự do Israel-Guatemala chính thức có hiệu lực

Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 4/5/2024, Bộ Công Thương có Văn bản số 2928/BCT-ĐB gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các Hiệp hội về Kế hoạch tuyên truyền về các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) năm 2024.

Bộ Công Thương thông báo Kế hoạch tuyên truyền các Hiệp định Thương mại tự do năm 2024
Bộ Công Thương có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương và các Hiệp hội về Kế hoạch tuyên truyền về các Hiệp định Thương mại tự do năm 2024. Ảnh minh họa

Kế hoạch này được xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc thống nhất Kế hoạch tuyên truyền trên cả nước về các FTA để bảo đảm tối đa hiệu quả tận dụng nguồn lực của các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương và địa phương cũng như của các Hiệp hội, doanh nghiệp.

Kế hoạch tuyên truyền về các FTA năm 2024 tập trung vào 10 chủ đề chính:

Một là, Xây dựng Hệ sinh thái tận dụng FTA

Hai là, tuyên truyền về các nội dung liên quan phát triển bền vững theo các FTA;

Ba là, tuyên truyền thông tin thị trường và hướng dẫn tiếp cận thị trường FTA;

Bốn là, tuyên truyền về các chương trình hỗ trợ riêng cho tận dụng FTA;

Năm là, tuyên truyền về nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp tại thị trường FTA;

Sáu là, hướng dẫn các cam kết trong các FTA;

Bảy là, tham gia chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI;

Tám là, đào tạo nguồn nhân lực thực thi FTA;

Chín là, tận dụng nguồn nhập khẩu để gia tăng tỷ lệ tận dụng FTA;

Mười là, phổ biến, hướng dẫn các FTA mới ký kết, phê duyệt hoặc phê chuẩn.

Vụ Chính sách Thương mại đa biên nhấn mạnh, Kế hoạch này chủ yếu bao gồm các Hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn do các Bộ, ngành, các tỉnh, thành và các Hiệp hội dự kiến triển khai trên cả nước. Kế hoạch này sẽ được cập nhật thường xuyên và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: # và Cổng thông tin về FTA của Chính phủ tại địa chỉ: #

Chi tiết Kế hoạch tuyên truyền về các FTA, vui lòng xem tại đây.

Hoàng Giang

Theo: Báo Công Thương