Bộ Công Thương đề nghị góp ý dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

(Banker.vn) Ngày 1/4, Bộ Công Thương có Công văn số 2122/BCT-TTTN về việc góp ý nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo nóng việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu Doanh nghiệp có thế chủ động giá bán xăng dầu nhưng không được vượt mức giá trần

Công văn nêu rõ, tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 14/10/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng một Nghị định mới thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ trong quý II/2024.

Giá xăng dầu trong nước áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 25/1. Ảnh minh họa
Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng một Nghị định mới thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo trên của Thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-BCT ngày 29/2/2024 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Sau khi họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Bộ Công Thương đã hoàn thành dự thảo lần 2 của Tờ trình và Nghị định. Bộ Công Thương kính gửi và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo của Tờ trình và Nghị định.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) trước ngày 15/4/2024 để Bộ Công Thương tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Chính phủ.

Thông tin liên hệ: đồng chí Phí Quang Hải – chuyên viên chính, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, điện thoại 0912668966, email [email protected].

Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu dự thảo của Tờ trình và Nghị định tại đây.

Nguyễn Hạnh

Theo: Báo Công Thương