Bình Dương đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(Banker.vn) Ngành điện Bình Dương tập trung triển khai đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn và đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện những tháng cao điểm nắng nóng 2024.
Lào Cai: Tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm điện Điện lực Quảng Bình: Chung tay sử dụng tiết kiệm điện những tháng cao điểm nắng nóng Sơn La: Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền về tiết kiệm điện

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 2518/UBND-KT về việc tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2024.

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong năm 2024, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) triển khai các giải pháp nhằm tiết kiệm điện trong mùa khô và cả năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Bảo trì, sửa chữa trạm biến áp 110kV Tân Đông Hiệp, tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: PC Bình Dương

​PC Bình Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện của khách hàng, nhân dân, góp phần đảm bảo ổn định hệ thống cấp điện. Đồng thời chủ động bố trí kế hoạch sản xuất và xây dựng, thực hiện các phương án giảm nhu cầu sử dụng điện phù hợp với khả năng cung ứng điện; vận động khách hàng tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, quản lý nhu cầu điện để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang; UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp nhằm tăng cường tiết kiệm điện; góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh.

Song song với đó, tăng cường quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức và gương mẫu đi đầu trong sử dụng tiết kiệm điện tại cơ quan và gia đình; chịu trách nhiệm trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiết giảm công suất sử dụng điện tại công sở, đơn vị (xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện không cần thiết…); căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn quản lý theo nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 947/KH-BCĐ ngày 1/4/2024 của Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện tỉnh; tăng cường phối hợp với ngành Điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tạo mọi điều kiện và chủ động có các giải pháp hỗ trợ ngành Điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình nhằm nâng cao năng lực dự phòng cung ứng điện trong các năm tới…

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với PC Bình Dương, Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt.

Chi tiết văn bản số 2518/UBND-KT tại đây.

Lê Nguyệt

Theo: Báo Công Thương