BIDV triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

(Banker.vn) Ngày 6/1/ 2021 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, và lãnh đạo chủ chốt trong toàn hệ thống BIDV tại hơn 200 điểm cầu trong và ngoài nước.

Duy trì vị thế ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh  ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích BIDV đã đạt được trong năm 2020. Phó Thống đốc cho rằng,  BIDV với tư cách là  một trong bốn NHTM nhà nước, đã thể hiện vai trò chủ đạo, dẫn dắt thị trường theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Ngành.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá, trong năm 2020 BIDV đạt được 5 thành tích nổi bật  BIDV như sau: 1) Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, BIDV đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông và NHNN giao. Ngân hàng đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, định hướng tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý xấu của BIDV giai đoạn 2016-2020 do NHNN phê duyệt; 2) Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tiết giảm chi phí, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp và người dân theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và NHNN; 3) Chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh từ phụ thuộc vào hoạt động tín dụng sang theo hướng hiện đại, kinh doanh đa dịch vụ; tập trung nguồn lực, tài chính đẩy nhanh chuyển đổi số các mặt hoạt động và có bước tăng trưởng đột phá so với năm trước về số lượng dịch vụ và giao dịch ngân hàng số, giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí hoạt động và tối ưu nguồn nhân lực tại các chi nhánh; tích cực triển khai thanh toán dịch vụ công, đặc biệt là trong thu phí giao thông không dừng; 4) Thực hiện, nâng cấp, hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với tiêu chuẩn Basel II; tiếp tục kiện toàn tổ chưc, bộ máy hoạt động; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học đẩy mạnh; 5) Đi đầu trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Báo cáo của ban điều hành BIDV trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong bối cảnh chung của nền kinh tế, toàn hệ thống BIDV năm 2020 đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt; quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến của thị trường; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát trong giới hạn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động. Bên cạnh đó, BIDV còn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, chủ động giảm thu nhập để chung tay chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp cả nước trong bối cảnh thiên tai và đại dịch COVID-19, cụ thể:

Tổng tài sản đạt đến ngày 31/12/2020 đạt 1,49 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2016, tăng trưởng bình quân 10,4%/năm giai đoạn 2016-2020, tiếp tục khẳng định vị thế là Ngân hàng TMCP có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2019; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,19 triệu tỷ đồng, gấp 1,92 lần năm 2016, tăng trưởng 8,8% so với năm 2019; luôn tuân thủ giới hạn tín dụng hàng năm NHNN giao, chiếm bình quân 13,5% thị phần tín dụng toàn ngành, đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng cũng như về quy mô dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư.

Huy động vốn đến ngày 31/12/2020 đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2016, tăng trưởng bình quân 12,5%/năm giai đoạn 2016-2020, chiếm bình quân gần 11% thị phần tiền gửi toàn ngành, lớn nhất trong số các ngân hàng TMCP.

Số lượng khách hàng cá nhân năm 2020 đạt 11,6 triệu khách hàng, tăng trưởng 14%; trong đó số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số năm 2020 đạt gần 4,4 triệu khách hàng, gấp 12,6 lần năm 2016. Khách hàng SME đạt ~309.000 khách hàng, tăng trưởng 8% so với năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng thương mại đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, vượt kế hoạch tài chính NHNN giao, tuy nhiên vẫn giảm so với năm 2019 do BIDV chủ động giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo định hướng, chỉ đạo của NHNN.

Nộp ngân sách Nhà nước gần 6.200 tỷ đồng, lũy kế 05 năm 2016-2020 nộp ngân sách Nhà nước 27.900 tỷ đồng, thuộc các doanh nghiệp dẫn đầu về số nộp ngân sách Nhà nước tại Việt Nam. Vốn Nhà nước tại BIDV luôn được bảo toàn và phát triển.

Vốn điều lệ của BIDV đạt mức 40.220 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2016 và là Ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động luôn đảm bảo theo quy định của Nhà nước, tiệm cận thông lệ quốc tế.

Kỷ cương - Chất lượng - Chuyển đổi số

Với những kết quả đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú khẳng định: Toàn hệ thống BIDV đã quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; hoàn thành đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2020 và mục tiêu Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020 góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. BIDV hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch ở mức cao hơn nhiều hiện nay nếu không có dịch COVID-19 xảy ra.

Năm 2021 với phương châm hành động “Kỷ cương - Chất lượng - Chuyển đổi số”, BIDV quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2021, mở đầu giai đoạn thực hiện chiến lược đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng khoảng 9%; Dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng khoảng 12%, tuân thủ giới hạn tín dụng NHNN giao; Huy động vốn cuối kỳ phù hợp với sử dụng vốn (tăng trưởng khoảng 12 – 14,8%); Tỷ lệ nợ xấu đảm bảo dưới 1,6%.

Năm 2020, BIDV đã nghiêm túc triển khai Thông tư 01/2020/TT-NHNN về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính đến 31/12/2020, BIDV đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 3.300 khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với dư nợ trên 28.300 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 123.000 khách hàng với tổng dư nợ gần 330.000 tỷ đồng.

Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của NHNN về điều hành lãi suất, tỷ giá; BIDV 4 lần hạ lãi suất cho vay, triển khai các chương trình, gói tín dụng cho vay ưu đãi, góp phần hỗ trợ Chính phủ điều tiết cân đối kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, mặt bằng lãi suất, tỷ giá.

Năm qua, BIDV đã triển khai 63 chương trình an sinh xã hội với kinh phí 200 tỷ đồng; trong đó nhiều chương trình mang dấu ấn riêng, góp phần lan tỏa thương hiệu của BIDV như: “Mỗi giao dịch, một tấm lòng”, “Nước ngọt cho cuộc sống Xanh”,... cùng các chương trình về nguồn, tặng quà cho đối tượng là thân nhân liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và các gia đình chính sách tại nhiều địa phương. Tổ chức thành công giải chạy Tết ấm cho người nghèo - Vì miền Trung thương yêu với gần 60.000 vận động viên tham dự và quyên góp được 14 tỷ đồng kinh phí an sinh xã hội. Bên cạnh đó, người lao động BIDV đã đóng góp hơn 73 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và các chương trình, quỹ, cơ sở phòng chống COVID-19.

Cũng trong năm 2020, BIDV đã đồng chủ trì thành công Hội nghị trực tuyến thường niên Hiệp hội Liên ngân hàng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 10 và cuộc họp Cơ chế Hợp tác Liên ngân hàng ASEAN - Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc năm 2020, khẳng định vai trò, vị thế của BIDV đối với sự phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng khu vực.

Với những kết quả đạt được, BIDV tiếp tục được tôn vinh, trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu trong và ngoài nước như: Top 2000 công ty lớn và quyền lực nhất thế giới (Forbes bình chọn), Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (Brand Finance) ; Lần thứ 6 được trao danh hiệu “Thương hiệu quốc gia”; “Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” 4 năm liên tiếp; “Ngân hàng Giao dịch tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” (The Asian Banker trao tặng); “Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2020” (VNBA & IDG trao tặng); “Ngân hàng SME tốt nhất và Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt Nam” 3 năm liên tiếp (Tạp chí The Asian Banking & Finance Singapore trao tặng); “Thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu năm 2019-2020” (Báo Đầu tư, AVM Vietnam trao tặng); Giải thưởng Sao Khuê 2020 vinh danh 6 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc; “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” 4 năm liên tiếp (Tạp chí IFM trao tặng); “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” giai đoạn 2018-2020,…

H.Y

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: