Bắt đầu cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử thời điểm nào?

(Banker.vn) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất, từ 1/1/2026 sẽ thực hiện cấp số bảo hiểm xã hội bản điện tử, còn bản giấy cấp khi người lao động yêu cầu.
Mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội là vi phạm pháp luật Tiếp tục chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mang Tết ấm đến với người nghèo

Cụ thể, tại Điều 24 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất từ ngày 1/1/2026, sẽ thực hiện cấp số bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy chỉ được cấp khi người lao động yêu cầu. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý, hiệu lực thi hành như nhau.

Bắt đầu cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử thời điểm nào?
Ứng dụng VssID

Tại Điều 25 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) nêu rõ, sổ bảo hiểm xã hội được xây dựng trên môi trường điện tử và được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định.

Chính phủ quy định cụ thể về nội dung, cách thức khai thác, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội và trình tự, thủ tục tham gia, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.

Như vậy, từ 1/1/2026, khi sổ bảo hiểm xã hội giấy bị khai tử, tất cả các dữ liệu, thông tin nhân thân cơ bản của người lao động ghi nhận việc đóng, hưởng và giải quyết chế độ đều sẽ được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định.

Hiện ứng dụng VssID đã có mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng bảo hiểm xã hội, quá trình hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong sổ bảo hiểm xã hội.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương