Bảo Việt (BVH) công bố tài liệu ĐHĐCĐ, muốn chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

(Banker.vn) Bảo Việt dự kiến sẽ chi 745 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023, tương ứng với tỷ lệ 10,04%. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm năm 2024, Bảo Việt tiếp tục duy trì chia cổ tức hết bằng tiền mặt cho cổ đông.

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) mới đây đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đại hội đồng cổ đông năm nay của Bảo Việt sẽ thảo luận và thông qua các tờ trình về kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, chi trả thù lao, phương án phân phối lợi nhuận, điều lệ và những nội dung khác. Đại hội dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 26/6 tại Hội trường Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội. Bảo Việt đã chốt danh sách cổ đông từ ngày 31/5.

Bảo Việt (BVH) công bố tài liệu ĐHĐCĐ, muốn chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%
Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH).

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, Bảo Việt nhận định thị trường bảo hiểm năm 2024 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, khôi phục lại niềm tin thị trường khi nền tảng pháp lý được hoàn thiện. Ngoài ra, Bảo Việt cho rằng tình hình tài chính của Việt Nam trong năm 2024 sẽ phục hồi trở lại nhờ tiêu dùng trong nước tăng mạnh. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 là GDP khoảng 6 – 6,5%, CPI bình quân khoảng 4 – 4,5% theo các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội thông qua.

Căn cứ những yếu tố trên, Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu dự kiến của công ty mẹ trong năm 2024 là 1.646 tỷ đồng, tăng 4,6% so với kết quả thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 3%. Quý I vừa qua, Bảo Việt ghi nhận doanh thu công ty mẹ đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 290 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 24,3% và 25,2% kế hoạch năm.

Bảo Việt (BVH) công bố tài liệu ĐHĐCĐ, muốn chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

Để đạt được những mục tiêu trên, Ban Điều hành Bảo Việt đưa ra 5 giải pháp trọng tâm: tăng cường năng lực tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tập trung đầu tư hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh đề án Hợp lực giữa các đơn vị trong tập đoàn; tối ưu kênh phân phối đại lý và phát triển kênh số; thực hiện mô hình quản trị tiên tiến.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trong năm 2023, Bảo Việt ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.116 tỷ đồng. Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định. Trong đó, trích quỹ đầu tư phát triển gần 335 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý khoảng hơn 36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2023 là 745 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2022 là 42 triệu đồng.

Theo đó, Bảo Việt dự kiến sẽ dành 745 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10,037%. Phần lợi nhuận còn lại là 54 triệu đồng sẽ dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức năm sau.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm năm 2024, Bảo Việt tiếp tục duy trì chia cổ tức hết bằng tiền mặt cho cổ đông. Với lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.150 tỷ đồng, tỷ lệ trích lập các quỹ tương tự như năm 2023 (tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế), theo đó cổ đông của Bảo Việt có thể nhận về 768 tỷ đồng cổ tức.

Soi tỷ lệ cổ tức bằng tiền của nhóm vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng 12 tháng qua: Doanh nghiệp VN30 'mất hút'

Cổ tức cũng là "miếng bánh" hấp dẫn nhiều nhà đầu tư cá nhân trên sàn chứng khoán. Trong "miếng bánh" này, cổ tức bằng ...

Bảo hiểm BIDV (BIC) chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Trong 3 năm qua, BIC đều duy trì mức cổ tức tiền mặt với tỷ lệ trên 10%.

Khánh Linh - Quang Minh

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán