Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn: Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2027

(Banker.vn) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2027 góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu phía Nam Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố 10 kết quả nổi bật năm 2022

Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 – 2027 giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là đoàn viên thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giúp lan tỏa rộng rãi ý nghĩa, lợi ích, tính nhân văn và giá trị của các chính sách này.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn: Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2027

Theo Quy chế phối hợp, giai đoạn 2023-2027, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn sẽ tập trung triển khai, thực hiện 7 nội dung phối hợp gồm: Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; vận động tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bồi dưỡng nghiệp vụ và hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng và nhân rộng mô hình tuyên truyền, mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng kế hoạch, sơ kết, tổng kết hoạt động phối hợp.

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, các tổ chức cơ sở Đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hình thức đa dạng, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống tổ chức Đoàn, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của Nhân dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác thiết thực mà hai cơ quan đã đạt được thời gian qua. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Quy chế và chỉ đạo tổ chức cơ sở Đoàn tham gia nhiệt tình, trách nhiệm đầy đủ các nội dung trong Quy chế.

Trong đó, Bí thư Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Nội dung lớn nhất là công tác tuyên truyền, tuyên truyền làm sao để thanh niên, để người dân hiểu được ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó đẩy nhanh lộ trình tiến tới bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Đây là mục tiêu xuyên suốt trong công tác phối hợp sắp tới”.

Khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng thông tin thêm về những kết quả ấn tượng của Ngành đã đạt được trong công tác tổ chức, thực hiện các chính sách này thời gian qua, như diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được mở rộng hàng năm.

Đặc biệt, năm 2022, số người tham gia bảo hiểm y tế là 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số, tăng hơn 2,2 triệu người so với năm 2021 và là 1 trong 7 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội, Chính phủ giao hoàn thành vượt kế hoạch. Khối lượng công việc của ngành phục vụ nhân dân ngày càng tăng (hàng năm chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho gần 13 triệu người, trong đó có khoảng 3,3 triệu người hưởng lương hưu; trên 151 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; chưa kể các gói hỗ trợ đột xuất của Chính phủ), song song đó, chất lượng dịch vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của ngành không ngừng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với người tham gia.

Nêu rõ vai trò quan trọng của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức đoàn các cấp và sự cần thiết của việc ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, với ưu thế là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam và có lực lượng thanh niên, đoàn viên đông đảo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực. “Việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan sẽ ngày càng tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực, sâu rộng đến công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho hay.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tin tưởng, hai cơ quan sẽ triển khai thành công Quy chế phối hợp này, mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần để ngày càng có nhiều người dân, người lao động, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên đang học tập, lao động, làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, nông trường; học sinh, sinh viên.. được tham gia vào lưới an sinh để được đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời lan tỏa các chính sách nhân văn này đến tất cả các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Hoa Quỳnh

Theo: Báo Công Thương