Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

(Banker.vn) Ngày 08/7/2024, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Ngày 08/7/2024, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
 

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Ngô Thị Hồng Ninh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đồng chí Lê Thị Dung - Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng 1 - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); đồng chí Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng Chính sách số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên - Đại diện Khối Công nghệ số khu vực miền Nam; đồng chí Nguyễn Đức Tuân - Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCert/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Ngô Tuấn Khanh - Nguyên Kiểm soát viên BHTGVN.

Về phía BHTGVN, có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN và các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị; đồng chí Vũ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành và các đồng chí thành viên Ban Điều hành; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí kiểm soát viên; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các phòng, ban Trụ sở chính; các đồng chí trong Ban Giám đốc và Trưởng phòng, ban các chi nhánh trong toàn hệ thống BHTGVN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN chia sẻ, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy BHTGVN luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và NHNN, tập trung lãnh đạo tập thể BHTGVN thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ bản bảo đảm về tiến độ và chất lượng công việc trên tất cả các lĩnh vực. Các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, văn phòng, tài chính Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định.

Bên cạnh đó, BHTGVN đã chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG) theo đúng chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng hành cùng sự phát triển ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng. Đồng chí Phạm Bảo Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đặc biệt tập trung vào các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024.

 

Đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Điều hành, đồng chí Vũ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành BHTGVN đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
 

Đồng chí Vũ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành BHTGVN phát biểu tại Hội nghị
 
Theo đó, Đảng ủy BHTGVN luôn quan tâm và thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nhằm củng cố sự đoàn kết, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ và tổ chức cơ sở đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy BHTGVN đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện; đồng thời sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Trung ương. Nhờ công tác quản trị điều hành tập trung, quyết liệt, các nhiệm vụ chính trị của BHTGVN đều thực hiện theo đúng chỉ tiêu, tiến độ kế hoạch công tác đã đề ra.

Nhìn chung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã có sự đổi mới, sâu sát, gắn với tình hình thực tế của đơn vị; công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực; công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được chú trọng đi vào chiều sâu hơn. Đánh giá sơ bộ cho thấy, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như chấp hành nguyên tắc, chế độ công tác, chức trách nhiệm vụ; các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tại BHTGVN không phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Về hoạt động chuyên môn, BHTGVN luôn nỗ lực thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị, điều hành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi được BHTGVN ưu tiên, tập trung nguồn lực. Giai đoạn vừa qua, BHTGVN đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; phê duyệt ban hành 23 văn bản quản trị, điều hành, trong đó có 11 văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới để triển khai quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của BHTGVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nhờ bám sát chỉ đạo và định hướng của cấp trên, Ban Lãnh đạo BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao và đạt được một số dấu ấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024 như: Tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN đạt 117,8 nghìn tỉ đồng (tăng gần 15% so với cùng kì năm 2023); quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt hơn 111 tỉ đồng (tăng 15,7% so với cùng kì năm 2023); hoàn thành kiểm tra đối với 109/253 tổ chức tham gia BHTG theo kế hoạch định kì và 23/75 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) theo yêu cầu của NHNN; cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát đặc biệt, tham gia quản trị điều hành, đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi đối với một số QTDND đang được kiểm soát đặc biệt; thực hiện miễn nộp phí BHTG cho 35 tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt…

Các mảng nghiệp vụ BHTG cũng đã được BHTGVN triển khai có hiệu quả. Theo đó, tính từ đầu năm đến nay, BHTGVN đã thực hiện cấp 201 bản sao, cấp lại 3 Chứng nhận tham gia BHTG; công tác thu hồi và công bố thông tin thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Công tác giám sát được triển khai thực hiện liên tục, thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là các QTDND có vấn đề, báo cáo và kiến nghị kịp thời với NHNN.

Công tác tuyên truyền chính sách BHTG luôn bám sát định hướng Chiến lược phát triển BHTG, tập trung nội dung về đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; các quy định mới của NHNN có liên quan tới chính sách bảo vệ người gửi tiền; các nội dung mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. 

Ngoài ra, nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để bảo vệ người gửi tiền, BHTGVN cũng thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về việc tính và nộp phí BHTG. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tuy không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia BHTG nhưng BHTGVN vẫn chủ động theo dõi diễn biến, dự phòng các phương án chi trả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém được kiểm soát đặc biệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận các vấn đề trọng tâm liên quan đến nhiệm vụ công tác trong năm 2024 như: “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng”; “Đảng bộ BHTGVN Chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “BHTGVN xây dựng, thực hiện kế hoạch triển khai quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG”; “Thách thức và giải pháp trong công tác triển khai kiểm tra theo yêu cầu của NHNN”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN đánh giá cao những kết quả đạt được của BHTGVN trong 6 tháng đầu năm và nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 mà BHTGVN đề ra; đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị, giải pháp thiết thực, tâm huyết, khả thi từ các đơn vị tham gia Hội nghị.

Đồng chí Phạm Bảo Lâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong giai đoạn tiếp theo như: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; nghiên cứu, đề xuất nâng cao năng lực tài chính để BHTGVN tham gia hiệu quả vào quá trình xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, cơ cấu lại hệ thống QTDND; triển khai Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG năm 2024 và thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng; phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của BHTGVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, triển khai xây dựng hệ thống văn phòng điện tử của BHTGVN; hoàn thiện và trình NHNN dự thảo Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của BHTGVN giai đoạn 2025 -2029; rà soát, cập nhật, bổ sung, thay thế các văn bản quản trị, điều hành năm 2024 theo quy định hiện hành.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đúng theo kế hoạch đề ra, đồng chí Phạm Bảo Lâm đề nghị tập thể cán bộ và người lao động trong toàn Đảng bộ BHTGVN đoàn kết, quyết tâm thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên với yêu cầu cao hơn, chỉ tiêu lớn hơn; qua đó xây dựng Đảng bộ BHTGVN vững mạnh, khẳng định vị thế của BHTGVN trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối DNTW, Ban Lãnh đạo BHTGVN đã trao tặng các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Đảng và tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN giai đoạn 2019 - 2023.

Cùng ngày, BHTGVN đã tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số và an toàn thông tin. Các nội dung chia sẻ tại Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu, giúp Ban Lãnh đạo và các cấp quản lý trong hệ thống được cập nhật các thông tin chính sách liên quan, tạo cơ sở để xây dựng những chỉ đạo, chiến lược điều hành nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, tăng cường bảo mật, phòng, tránh các rủi ro do mất an toàn, an ninh thông tin gây ra tại đơn vị.

 


Toàn cảnh Hội thảo về chuyển đổi số và an toàn thông tin của BHTGVN

Minh Trang
 

Theo: Tạp chí Ngân hàng