Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) lên kế hoạch doanh thu tăng trưởng 89% trong năm 2023

(Banker.vn) Tại ĐHĐCĐ Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) đã thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2023.

Cụ thể, năm 2023, Bảo hiểm Hùng Vương lên kế hoạch doanh thu tăng trưởng 89% so với cùng kỳ tương đương 400 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế tăng trưởng 9,5% với con số hơn 14 tỷ đồng so với năm 2022.

Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) lên kế hoạch doanh thu tăng trưởng 89% trong năm 2023
Bảo hiểm Hùng Vương lên kế hoạch doanh thu tăng trưởng 89% so với cùng kỳ tương đương 400 tỷ đồng.

Năm 2023 sẽ tiếp tục là năm bản lề cho sự phát triển của Bảo Hiểm Hùng Vương. Cùng với việc nâng cấp sản phẩm hiện hữu, đóng gói xây dựng và phát triển các sản phẩm mới, phát triển thêm các kênh kinh doanh, chuyển đổi tư duy mô hình kinh doanh đa kênh, linh hoạt sản phẩm.. hãng bảo hiểm này tin tưởng rằng, sự chuyển đổi tích cực về cấu trúc mô hình kinh doanh và tư duy quản trị đồng bộ trên toàn hệ thống, tập trung chuyển đổi số, Công ty sẽ nâng cao vị thế trên thị trường doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Được biết, năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm của bảo hiểm Hùng Vương đạt hơn 210 tỷ đồng hoàn thành 102% kế hoạch, tăng trưởng 52% so với năm 2021; Doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2022 là hơn 175 tỷ đồng tăng trưởng 47% so với 2021, thuộc TOP 5 công ty bảo hiểm có tỉ lệ tăng trưởng cao nhất năm 2022; Tỷ lệ bồi thường chung năm 2022 của hãng bảo hiểm này ước đạt 17% thấp hơn mức trung bình của toàn thị trường…

Năm 2022, Bảo hiểm Hùng Vương cũng được Bộ Tài chính phê chuẩn nâng cấp mô hình hoạt động từ Công ty thành Tổng công ty, vốn điều lệ cũng chính thức tăng lên gần 500 tỷ đồng. BHV cũng chuyển đổi số mạnh mẽ với nhiều dự án thành công như: Nâng cấp hệ thống lõi core bảo hiểm, tự động hóa các quy trình khai thác, tính phí, cấp đơn, bồi thường bảo hiểm...

Ở diến biến khác, vừa qua, Bảo hiểm Hùng Vương đã thoái hết 1.6 triệu cp, tương đương 9.12% vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (HOSE: CCI) để cơ cấu danh mục đầu tư.

Chiếu theo giá đóng cửa CCI phiên giao dịch 30/12/2022 là 28.500 đồng/cp, tăng 77% trong gần 2 năm qua, ước tính Bảo hiểm Hùng Vương có thể thu về gần 46 tỷ đồng sau khi không còn là cổ đông lớn của CCI.

Bảo hiểm Hùng Vương muốn mua lượng lớn cổ phiếu SAM Holdings

Tổ chức liên quan lãnh đạo đăng ký giao dịch tại CTCP SAM Holdings (HOSE – Mã: SAM).

SAM Holdings chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2021

Công ty CP SAM Holdings (HOSE – Mã: SAM) thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

SAM Holdings (SAM): Bảo hiểm Hùng Vương mua không trọn số cổ phiếu đã đăng ký

Từ ngày 7/1 đến ngày 17/11/2022, cổ phiếu SAM của SAM Holdings đã giảm 77,3% từ 26.710 đồng/cổ phiếu về quanh vùng 5.000 đồng/cổ phiếu ...

Băng Di

  Theo: Kinh Tế Chứng Khoán
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng