Bảo hiểm Agribank dự chia cổ tức 20%, bán cổ phiếu quỹ và lên sàn HOSE

(Banker.vn) Bảo hiểm Agribank (ABIC) đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 320 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%, bằng tiền mặt và cổ phiếu. Công ty cũng đang chuẩn bị các bước để đưa cổ phiếu lên sàn HOSE, dự kiến thực hiện trong năm 2025.

Mới đây, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC; UPCoM: ABI) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 để thảo luận về kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận… Các tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao.

Bảo hiểm Agribank dự chia cổ tức 20%, bán cổ phiếu quỹ và lên sàn HOSE
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 20%, bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh trong năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Bảo hiểm Agribank ghi nhận doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.059 tỷ đồng, thực hiện được 98,2% kế hoạch cả năm 2023, doanh thu tài chính đạt 173 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, lợi suất đầu tư khoảng 5,95%. Lợi nhuận trước thuế 308 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với thực hiện năm 2022.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng trong bối cảnh thị trường khó khăn khi dư luận xã hội về ngành bảo hiểm có tác động lớn đến thị trường bảo hiểm nói chung và Bảo hiểm Agribank nói riêng. Theo đó, đại hội đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt tối thiểu 320 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2023. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 15%, trong khi ROE của năm 2023 lên tới 16,8%. Dự kiến mức cổ tức tối thiểu cho năm 2024 sẽ là 14%.

Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.634 tỷ đồng, doanh thu tài chính 148 tỷ đồng.

Về những chỉ tiêu kế hoạch này, Chủ tịch ABIC giải thích, doanh thu tăng trên 20% nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ tăng gần 4% là do đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải trích dự phòng phí chưa được hưởng. Do đó, doanh thu tăng càng cao thì trích dự phòng càng lớn. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận so với kỳ trước.

Lãnh đạo Bảo hiểm Agribank cho rằng, đây là con số cực kỳ thách thức với những nhận định năm 2024 kinh tế còn khó khăn hơn 2023. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, đến khi đánh giá khả năng thực hiện không cao sẽ báo cáo lại với các cổ đông", lãnh đạo Bảo hiểm Agribank cho hay.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Đại hội đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 20%, bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, Bảo hiểm Agribank dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt lần 1 với tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng), tổng số tiền dự kiến dành để chia cổ tức là 71 tỷ đồng. Phần cổ tức còn lại, dự kiến là 10%, sẽ được Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ tiếp tục chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội thường niên 2024.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Bảo hiểm Agribank cho biết, công ty đang đi theo xu hướng ưu tiên trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng năng lực tài chính. Nếu như tiếp tục duy trì trả cổ tức nhiều bằng tiền mặt thì sẽ khó nâng mức vốn chủ sở hữu và khiến Bảo hiểm Agribank bị hạn chế trong việc tham gia các dự án mới.

Đại hội lần này cũng đã thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, Bảo hiểm Agribank dự kiến sẽ bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cp. Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco) sẽ là đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho Bảo hiểm Agribank.

Liên quan đến vấn đề niêm yết trên sàn HOSE, Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải cho biết, công ty đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến sẽ có thể niêm yết vào năm 2025.

Ngoài những nội dung trên, ĐHĐCĐ của Bảo hiểm Agribank cũng thông qua việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Một doanh nghiệp bảo hiểm tham vọng lãi gấp 5 lần so với năm ngoái

Một công ty bảo hiểm lập kế hoạch doanh thu gấp gần 4 lần so với năm trước, còn kế hoạch về lợi nhuận sau ...

Bảo hiểm Agribank (ABIC): Mục tiêu lãi 320 tỷ đồng năm 2024, lên kế hoạch niêm yết trên HoSE

Theo lãnh đạo ABIC, công ty hiện đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lên sàn chính thức vào năm 2025.

Thu Thảo

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán