Agribank điều chỉnh hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2024

(Banker.vn) Agribank điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 26.960 tỷ đồng, mức lợi nhuận nói trên thấp hơn so với kế hoạch được đưa ra trong báo cáo thường niên năm 2023 của ngân hàng này từ 100 tỷ đồng đến 450 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 26.960 tỷ đồng và được điều chỉnh theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Agribank không nêu rõ đây là lợi nhuận riêng lẻ hay hợp nhất.

Agribank điều chỉnh hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2024
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Trước đó, theo Báo cáo thường niên năm 2023, Agribank lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 6% so với năm 2023 và không thấp hơn mức lợi nhuận kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Trong năm 2023, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 25.859 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ ở mức 25.526 tỷ đồng. Theo đó, có thể ước tính theo kế hoạch trong báo cáo thường niên, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất và riêng lẻ năm 2024 của Agribank lần lượt ở mức 27.411 tỷ đồng hoặc 27.057 tỷ đồng.

Như vậy, nêu so với mục tiêu trong báo cáo thường niên, kế hoạch lợi nhuận mới cập nhật của Agribank thấp hơn từ gần 100 đến hơn 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5 - 8%, phù hợp với tăng trưởng vốn huy động. Như vậy, tổng tài sản của ông lớn này có thể đạt từ 2,15 đến 2,21 triệu tỷ đồng.

Vốn huy động thị trường 1 dự kiến tăng 5 - 8%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ. Từ con số trên, có thể ước tính huy động vốn thị trường 1 của Agribank sẽ trong khoảng từ 1,8 triệu tỷ đồng đến 1,85 triệu tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng sẽ tăng tối đa 12,5%, tương ứng 1,75 triệu tỷ đồng, thực hiện theo thông báo của NHNN, cao hơn so với kỳ vọng trong báo cáo thường niên là 7 - 10%.

Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng dưới 2%, trong đó tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) được kiểm soát dưới 1,85%. Năm 2024, Agribank dự kiến chi 20.800 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, cao hơn mức 19.347 tỷ đồng của năm 2023.

Agribank cho biết năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động. Ngân hàng tập trung nghiên cứu xu thế hoạt động ngân hàng trong tương lai để có chiến lược, giải pháp phù hợp về mạng lưới, hoạt động và nhân sự của các chi nhánh; rà soát, xây dựng lộ trình cơ cấu lại mạng lưới và hoạt động các chi nhánh, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP HCM.

Ngoài ra, Agribank có kế hoạch nâng cao thu nhập người lao động, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2023, theo báo cáo của Agribank số lượng nhân viên ngân hàng đạt 42.083 người, tăng 2,87% so với năm 2022 và mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 32,97 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,75% so với năm 2022.

Bảo hiểm Agribank (ABIC) báo lãi đi lùi trong quý đầu năm

Mặc dù tất cả các mảng hoạt động đều ghi nhận kết quả tăng trưởng khởi sắc, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp ...

Agribank rao bán Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ra thông báo lựa chọn thẩm định giá khoản nợ của Trường ...

Vân Anh

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán