1 Jobs Found

Agribank - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam

Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng lao động [31.10]

6 months ago Lai Châu - 34,05km Full-time ₫-- per hour
I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 07 chỉ tiêu 04 Tín dụng 02 Kế Toán 01 Công nghệ thông tin II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn the...

Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume