Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG "NHÂN VIÊN TIỀM NĂNG VIETBANK'' Full-time Job

6 months ago Tổng hợp nhiều vị trí Toàn Quốc 345 views
Job Details

1. Đối tượng tuyển dụng
- Sinh viên Đại học thuộc các khối ngành Kinh tế mới tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp không quá 01 năm.

2. Địa điểm học việc
- Nhân sự được tuyển chọn sẽ tham gia đào tạo tập trung và bố trí học việc thực tế tại các TTKD trên toàn hệ thống Vietbank

3. Chức danh tuyển dụng
- Nhân viên kinh doanh
 – Tổng chỉ tiêu: 210 nhân sự

4. Thời gian tuyển dụng

- Nhận hồ sơ đến hết 31/10/2018

5. Quyền lợi

- Được tham gia đào tạo nghiệp vụ tập trung và học việc thực tế tại các TTKD
- Hỗ trợ chi phí trong thời gian học việc: 4 triệu/tháng
- Trở thành nhân viên chính thức nếu kết quả học việc ĐẠT

6. Cách thức ứng tuyển:

- Nộp Thông tin ứng tuyển tại các TTKD của Vietbank trên toàn quốc
- Gửi Thông tin ứng tuyển qua email: tuyendung@Vietbank.com.vn, với tiêu đề theo mẫu: NVTN_Khu vực ứng tuyển_Họ Tên (viết không dấu).
Lưu ý: Tải mẫu Thông tin ứng tuyển từ website: www.Vietbank.com.vn


Thông tin liên hệ:
-->Nếu cần tư vấn thông tin, vui lòng liên hệ (08) 62918100
-->Phương Châu: số nội bộ: 4406, email: buithiphuongchau@vietbank.com.vn
 

Company Description
Đang cập nhật