78 năm sắt son một lòng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân

(Banker.vn) Trong suốt 78 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện phẩm chất anh hùng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

Lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Suốt 78 năm qua, Công an nhân dân Việt Nam được sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn thể hiện bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, thậm chí hy sinh, lập nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đánh giá về những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 78 năm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Ra đời trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước cùng sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua các thời kỳ, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngay trong thời bình, từ năm 1975 đến nay, lực lượng Công an nhân dân có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hàng ngàn đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.

Những năm gần đây, lực lượng Công an nhân dân luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và an ninh, trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các thách thức, mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động, bất ngờ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng...

78 năm qua, Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn trung với Đảng, hiếu với dân - Ảnh Bộ Công an
78 năm qua, Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn trung với Đảng, hiếu với dân - Ảnh Bộ Công an

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tư, lực lượng Công an nhân dân làm tốt công tác an sinh xã hội với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”; triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; gương mẫu, đi đầu trong trên nhiều mặt công tác như: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính... Đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Những kết quả, thành tích đó đã đóng góp rất quan trọng vào việc trong xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Riêng trong từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân đã đạt nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng; quá trình triển khai thực hiện quyết liệt, sâu sát, có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện rõ nét sự gương mẫu, đi đầu.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực, với quyết tâm chính trị cao, đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến sâu sắc trên các mặt công tác. Đã phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các thách thức, mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; liên tục kéo giảm các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, tội phạm; hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, theo đúng lộ trình, toàn diện trên các mặt công tác. Chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham gia hoạch định và thực hiện các chủ trương đối ngoại, đối nội, phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động, bất ngờ...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 15/6/2023 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua, đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức, nhưng do có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu đánh giá về những thành tích rất đáng tự hào của lực lượng Công an nhân dân trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII - ảnh TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu đánh giá về những thành tích rất đáng tự hào của lực lượng Công an nhân dân trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII - ảnh TTXVN

"Riêng ngành Công an của chúng ta, tôi cho rằng cũng là khoảng thời gian các đồng chí hoạt động rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại nhiều dấu ấn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã luôn đoàn kết, thống nhất; chủ động, sáng tạo; bám sát thực tiễn; đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác Công an, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc", Tổng Bí thư biểu dương.

Công an nhân dân luôn đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết

Trong những năm tháng chiến tranh hay giai đoạn đoạn hiện nay, dù còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí cả hi sinh nhưng Đại tướng Tô Lâm vẫn luôn khẳng định, Công an nhân dân Việt Nam trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân luôn thấm nhuần tinh thần học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người đã khẳng định: “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của Công an, Bộ đội, Cảnh sát”. Nhưng để đạt được hiệu quả cao thì “Việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”; “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Nhận thức vai trò to lớn của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta và lực lượng Công an nhân dân luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; coi đây là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước; một trong những biện pháp công tác cơ bản để đấu tranh phòng, chống tội phạm, nền tảng cơ bản của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tư. Để phát huy vai trò to lớn của nhân dân, ghi nhận truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an nhân dân luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết - Ảnh Bộ Công an
Lực lượng Công an nhân dân luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết - Ảnh Bộ Công an

Để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, Đại tướng Tô Lâm cho biết: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quán triệt phương châm, nguyên tắc “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”; “Mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân đều đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết”; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo thế chủ động trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong Công an nhân dân; tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Duy trì, giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân; tổ chức thường xuyên, hiệu quả các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để nhân dân góp ý, phê bình, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ; gắn với thực hiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xứng đáng là "thanh bảo kiếm" trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Qua đó đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, làm trong sạch bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời khắc phục nhiều sơ hở trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cán bộ, tăng cường sự minh bạch của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong thành tích chung đó có những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực ở cả Trung ương và địa phương, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"; tập trung cao độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ còn tồn đọng, kéo dài, theo đúng quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai", không để kéo dài, "chìm xuồng" và thực sự tạo lan toả theo đúng phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, xử lý một người để cứu muôn người", được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Phát hiện, điều tra làm rõ nhiều vụ án xảy ra trên phạm vi rộng hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, như: đấu thầu, y tế, kiểm định, bất động sản, trái phiếu, chứng khoán...; thu hồi triệt để hơn tài sản trong các vụ án cho Nhà nước; số tài sản thu hồi, kê biên ngày càng được nâng lên, chiếm tỷ lệ cao so với thiệt hại xảy ra. Kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tham mưu hoàn thiện cơ chế, quy định pháp luật trong kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

78 năm sắt son một lòng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân
Lực lượng Công an nhân dân luôn xứng đáng là "thanh bảo kiếm" của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - Ảnh Bộ Công an

Thời gian tới, những khó khăn, thách thức còn nhiều do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài cùng những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế, việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Song người đứng đầu Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết: Bộ Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được giao để sát cánh cùng với mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nghiệp trong phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong đó, xác định quan điểm, tinh thần xuyên suốt là “An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh”. Chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo những yếu tố tác động đối với quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, nhất là những phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để tham mưu, đề xuất hướng giải quyết kịp thời.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân theo phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”; đẩy nhanh ứng dụng dữ liệu dân cư; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chú trọng bảo đảm an ninh con người, an ninh công nhân, an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc có thể nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự ngay từ sớm và tại cơ sở; góp phần tạo môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn để các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh.

"Bộ Công an tiếp tục gương mẫu đi đầu, quyết tâm thực hiện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Mọi người dân và doanh nghiệp vừa là đối tượng bảo vệ, đối tượng phục vụ của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, chúng tôi mong muốn mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa, giúp sức chung tay cùng với lực lượng Công an nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, an toàn, phát triển", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Lực lượng Công an nhân dân luôn đồng hành, sát cánh, chăm lo đời sống nhân dân - Ảnh Bộ Công an
Lực lượng Công an nhân dân luôn đồng hành, sát cánh, chăm lo đời sống nhân dân - Ảnh Bộ Công an

Trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, với những khó khăn, thách thức ngày càng lớn hơn, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy và bồi đắp truyền thống anh hùng vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp; không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược và chiến thuật, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tội phạm, phấn đấu đạt mục tiêu giảm tội phạm bền vững. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, kết hợp với đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, phối hợp hiệp đồng hiệu quả với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, các nguy cơ tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán