78 năm Cách mạng Tháng Tám: Tự hào về quá khứ và trách nhiệm với tương lai của đất nước

(Banker.vn) Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là những biểu tượng quốc gia quan trọng, truyền cảm hứng về tình yêu và trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân ta trong thế kỷ XX. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, giành lại chính quyền. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta chịu ách đô hộ của thực dân, phát xít.

Tinh thần và bài học của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 vẫn sẽ luôn sống mãi. Ảnh Nam Nguyễn
Tinh thần và bài học của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 vẫn sẽ luôn sống mãi. Ảnh Nam Nguyễn

Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tinh thần bất diệt của những ngày tháng Tám lịch sử vẫn luôn cổ vũ, động viên mỗi người dân đất Việt vững tin vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn – nêu rõ đây là dịp quan trọng để chúng ta nhìn lại những thành công lớn, những bài học quý báu từ lịch sử và tôn vinh tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam từ những sự kiện có ý nghĩa của dân tộc.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 1945 đã thay đổi hoàn toàn cục diện vận mệnh dân tộc Việt Nam. Với tình yêu nước và lòng hy sinh của người dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quần chúng cùng nhau khởi đầu sự nghiệp thống nhất và độc lập cho dân tộc Việt Nam.

"Đây là kết quả tất yếu của lịch sử, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được xem như những biểu tượng quốc gia quan trọng, truyền cảm hứng về tình yêu đất nước, vượt qua sóng gió để theo đuổi giấc mơ độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, lịch sử sẽ qua đi, nhưng giá trị và bài học lịch sử vẫn còn mãi. Nó giúp chúng ta không chỉ nhận thức được vị thế của mình, mà còn làm cho chúng ta tự hào về quá khứ và cảm thấy trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Bên cạnh đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu rõ, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã để lại những bài học sâu sắc cho chúng ta. Đầu tiên, đó chính là tình yêu nước và tinh thần đoàn kết. Khi kết hợp những giá trị này, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và khó khăn, xây dựng một Việt Nam vững mạnh và phát triển. Thứ hai, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã truyền cảm hứng cho chúng ta về sự can đảm và quyết tâm. Sự hy sinh và tinh thần chiến đấu quật cường của nhân dân Việt Nam đã thể hiện từ lòng yêu nước và sẵn sàng chống lại sự áp bức bóc lột và cường quyền.

"Những bài học này vẫn còn sống động trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cuối cùng, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã cho chúng ta thấy được sự quan trọng của việc giữ vững độc lập và tự chủ, khẳng định tầm vóc và định hướng phát triển của dân tộc Việt Nam", PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay.

Lịch sử đã chứng minh rằng tinh thần độc lập, sự đoàn kết của một đất nước chỉ đến từ khả năng độc lập và tự chủ trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội. Vì vậy, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chỉ ra rằng, với những bài học và tinh thần của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta cần tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đặc biệt, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, chúng ta phải luôn lắng nghe và học hỏi từ quá khứ để xây dựng một tương lai tươi sáng và phồn thịnh cho đất nước Việt Nam. Đất nước ta cần thể hiện tầm vóc thời đại Hồ Chí Minh bằng những công trình lớn, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và đặc biệt là gìn giữ và bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

“Lịch sử đã trải qua nhiều biến động, nhưng tinh thần và bài học của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 vẫn sẽ luôn sống mãi trong lòng chúng ta, nhắc nhớ chúng ta về những người con đã hy sinh tất cả để mang lại tự do và hạnh phúc cho đất nước, để chúng ta có thêm quyết tâm, trân trọng và gìn giữ các giá trị lịch sử vì một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và tự hào”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trường tồn cùng đất nước và dân tộc

Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta. Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ...

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán