342 doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế được tuyên dương

(Banker.vn) Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Cục Thuế Hà Nội đã lựa chọn phương án tổ chức Hội nghị tuyên dương Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019 theo phương thức trực tuyến.

Theo báo cáo, năm 2019, Cục Thuế Hà Nội hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước với tổng số thu 252.179 tỷ, đạt 102,6% dự toán pháp lệnh, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách tăng trưởng so với thực hiện năm 2018 với cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, tăng dần tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đều đạt được những kết quả rất tích cực đã góp phần vào thành công chung của ngành Thuế Thủ đô.

Hà Nội tuyên dương 342 doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế 

Để biểu dương và nhân rộng các nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách pháp luật trong điều kiện cả nước đang vừa tập trung khôi phục nền kinh tế, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chính phủ, Thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội đã khen thưởng cho 342 doanh nghiệp tiêu biểu theo các nhóm ngành nghề có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, Hội nghị tuyên dương Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019 theo hình thức "Trực tuyến" thể hiện đầy đủ mục đích của Hội nghị và tôn vinh NNT thực hiện tốt chính sách thuế, đảm bảo trang trọng, tôn vinh NNT, biểu dương và nhân rộng các nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế .

Hội nghị được tuyên truyền trực tiếp trên website của Cục Thuế, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. 

342 doanh nghiệp, người nộp thuế được tôn vinh lần này đã được các cấp ghi nhận vì sự nỗ lực đóng góp vào công cuộc phát triển của Thủ đô và đất nước, đồng thời có thành tích tốt trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, đóng góp vào ngân sách nhà nước trong năm 2019.

Trong danh sách tuyên dương của Cục Thuế Hà Nội có 4 đơn vị nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 7 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND TP. Hà Nội, 18 đơn vị nhận Bằng khen của UBND TP. Hà Nội, 11 đơn vị nhận Bằng khen Bộ Tài Chính, 28 đơn vị nhận Giấy khen của Tổng Cục Thuế và 274 đơn vị nhận Giấy khen của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Thảo Chi

Theo Người làm báo (link gốc)

Theo: