30 năm Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Những dấu mốc tự hào

(Banker.vn) Trải qua 30 năm thành lập (14/5/1994 - 14/5/2024), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các tổ chức hội viên, là cầu nối và thực hiện những nhiệm vụ trọng đại của ngành Ngân hàng.
ok-them-2021.jpg
Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ