2 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư vào kinh tế vẫn tăng trong khi doanh nghiệp thành lập mới giảm

(Banker.vn) Trong 2 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới giảm 4% trong khi số DN rút lui khỏi thị trường tăng 18,6%. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Cục Quản lý Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, số DN thành lập mới là 18.129 DN, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 172.844 lao động, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Số DN quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2021 là 11.033 DN, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Có 12/17 lĩnh vực có số DN quay lại hoạt động giảm, chủ yếu là các ngành nghề chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19: nghệ thuật, vui chơi và giải trí (90 DN, chiếm 0,8%, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2020); giáo dục và đào tạo (196 DN, chiếm 1,8%, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2020); dịch vụ lưu trú và ăn uống (486 DN, chiếm 4,4%, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2020); khai khoáng (94 DN, chiếm 0,9%, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2020); nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (160 DN, chiếm 1,5%, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2020); vận tải kho bãi (574 DN, chiếm 5,2%, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020); bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (3.954 DN, chiếm 35,8%, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2020); khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (721 DN, chiếm 6,5%, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2020); dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (582 DN, chiếm 5,3%, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2020); xây dựng (1.760 DN, chiếm 16%, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2021, có 33.611 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: 21.636 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 8.380 DN tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, 3.595 DN hoàn tất thủ tục giải thể. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể là 3.595 DN, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020. 16/17 ngành kinh doanh chính có số lượng DN giải thể tăng. Các lĩnh vực có tỷ lệ DN giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là sản xuất phân phối, điện, nước, gas; vận tải kho bãi và khai khoáng với tỷ lệ tăng lần lượt là 220%; 53,2% và 50%. 

Ngoài ra, trên cả nước có 5.564 DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là những DN không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, qua kiểm tra của cơ quan thuế thì không tìm thấy và không liên lạc được. 

Báo cáo cũng cho biết, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2021 là 720.407 tỷ đồng (tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2020), bao gồm: số vốn đăng ký của DN thành lập mới là 334.821 tỷ đồng (tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2020) và số vốn đăng ký tăng thêm của các DN đang hoạt động là 385.586 tỷ đồng (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2020) với 6.522 DN đăng ký tăng vốn. Vốn đăng ký bình quân trên một DN trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thanh Thanh

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)