2 tháng đầu năm 2020: Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 1,64 tỷ USD

(Banker.vn) Số liệu thống kê sơ bộ về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho biết, tính trong 2 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 1,64 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 2/2021 đạt 40,85 tỷ USD, giảm 25,7% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt gần 20,2 tỷ USD, giảm 29,3% so với tháng 1/2021 (tương ứng giảm 8,35 tỷ USD); nhập khẩu đạt 20,66 tỷ USD, giảm 21,9% (tương ứng giảm 5,8 tỷ USD) chủ yếu do kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 95,85 tỷ USD, tăng 24,6% với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 48,74 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 9,35 tỷ USD và nhập khẩu đạt 47,11 tỷ USD, tăng 25,5%, tương ứng tăng 9,56 tỷ USD.

Diễn biến xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam theo tháng trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021

Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 2/2021 vừa qua thâm hụt 460 triệu USD. Tuy nhiên, tính trong 2 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 1,64 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng đạt 29,34 tỷ USD, giảm 25,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 2 tháng/2021 đạt 68,52 tỷ USD, tăng 31,5%, tương ứng tăng 16,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2/2021 đạt 15,43 tỷ USD, giảm 28,4% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu của khối này đạt 37,01 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2/2021 đạt 13,91 tỷ USD, giảm 20,9% so với tháng trước; đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 2 tháng/2021 đạt 31,51 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2/2021 có mức thặng dư trị giá 1,52 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 2 tháng/2021 lên mức thặng dư trị giá 5,5 tỷ USD.

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cũng cho biết, thị trường châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2021, cụ thể: Trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 62,12 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,8%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: Châu Mỹ đạt 19,82 tỷ USD, tăng 26,8%; châu Âu đạt 10,95 tỷ USD, tăng 15,9%; châu Đại Dương đạt 1,85 tỷ USD, tăng 18,7%; châu Phi đạt 1,11 tỷ USD, tăng 35,4% so với 2 tháng/2020.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 2 tháng/2021 so với 2 tháng/2020

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 2/2021 đạt gần 20,2 tỷ USD, giảm 29,3% về số tương đối và giảm 8,35 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng 1/2021.

Tính trong 2 tháng/2021 tổng trị giá xuất khẩu đạt 48,74 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 9,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 2,44 tỷ USD, tương ứng tăng 77,2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,2 tỷ USD, tương ứng tăng 29,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,85 tỷ USD, tương ứng tăng 34,2%...

Nhập khẩu hàng hóa trong tháng 2/2021 là 20,66 tỷ USD, giảm 21,9% về số tương đối, tương ứng giảm 5,8 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Còn tính chung 2 tháng năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu trong 2 tháng/2021 là 47,11 tỷ USD, tăng 25,5%, tương ứng tăng 9,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,82 tỷ USD, tương ứng tăng 20,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 1,61 tỷ USD, tương ứng tăng 30,9%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,45 tỷ USD, tương ứng tăng mạnh 69,5%...

Ngô Hải

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: