219 việc làm đã được tìm thấy

SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Phòng Khách...

7 hours ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện và quản lý công tác bán hàng thuộc phân khúc khách hàng cá nhân tại Chi nhánh theo chỉ tiêu kinh doanh được giao: Tổ chức việc thu thập thông tin và đá...
HDBank - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo Tuyển dụ...

2 days ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập kế hoạch kinh doanh mảng KHCN của phòng KHCN Đóng góp ý kiến cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng bán lẻ tại CN Giám sát kế hoạc bán lẻ và ngân sách tại chi...
HDBank - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo Tuyển dụ...

2 days ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập kế hoạch kinh doanh mảng KHCN của phòng KHCN Đóng góp ý kiến cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng bán lẻ tại CN Giám sát kế hoạc bán lẻ và ngân sách tại chi...
ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Khách hàng D...

6 days ago Vũng Tàu Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của vùng: Tổ chức công tác nhận chỉ tiêu từ các khối nghiệp vụ và hỗ trợ Giám đốc Vùng giao chỉ tiêu kinh doanh đến cá...
ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Khách hàng c...

6 days ago Cần Thơ Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của vùng: Tổ chức công tác nhận chỉ tiêu từ các khối nghiệp vụ và hỗ trợ Giám đốc Vùng giao chỉ tiêu kinh doanh đến cá...
ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Trưởng bộ Phận Khách...

1 week ago Thái Bình Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng, tổ chức thực hiện chỉ tiêu kinh doanh Hỗ trợ Trưởng đơn vị tại KPP thực hiện hoàn thành/ vượt chỉ tiêu kinh doanh KHCN và chỉ tiêu bán chéo sản phẩm, d...
ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Chi Nhánh Th...

1 week ago Thái Bình Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý hoạt động kinh doanh và vận hành của Chi nhánh (CN) và các Phòng Giao dịch (PGD) trong cụm (nếu có), đảm bảo các đơn vị này hoạt động phù hợp với chiến lược...
ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Giám Đốc Quan Hệ Khác...

1 week ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý chất lượng nhân viên kinh doanh tại đơn vị 2. Tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cá nhân/ tổ/ bộ phận 3. Phát triển khách hàng mới, chăm sóc v...
SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc quan...

1 week ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 -7 năm Ngày hết hạn: 30/04/2020 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chức năng: Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành ch...
SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Tư vấn Dịch...

2 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Triển khai các hoạt động kinh doanh SPDV dành cho KHCN của nhóm quản lý (70% thời gian) Định hướng phát triển thị trường, hỗ trợ thông tin về đối thủ cạnh tranh c...
SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Phòng Dịch...

2 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh: Tổ chức thực hiện việc xây dựng định hướng phát triển kinh doanh tại địa phương đả...
SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc phòng dịch...

2 weeks ago Hải Phòng Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh: Tổ chức thực hiện việc xây dựng định hướng phát triển kinh doanh tại địa phương đả...
TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Dịch...

3 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý Phòng dịch vụ khách hàng của chi nhánh và đảm bảo các giao dịch tại quầy với chất lượng dịch vụ cao nhất. Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng theo...
TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Dịch...

3 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý Phòng dịch vụ khách hàng của chi nhánh và đảm bảo các giao dịch tại quầy với chất lượng dịch vụ cao nhất. Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng theo...
TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Khách...

3 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, điều hành Phòng Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) thực hiện các chức năng của Phòng theo phân công của Giám đốc Chi nhánh Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạ...
TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Khách...

3 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, điều hành Phòng Khách hàng cá nhân (KHCN) thực hiện các chức năng của Phòng theo phân công của Giám đốc Chi nhánh Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ki...
TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Kinh...

3 weeks ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ Giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các nhóm kinh doanh trong hoạt động hàng ngày của trung tâm Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo...
TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Thông báo Tuyển dụng Giám đốc Trung...

3 weeks ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý hoạt động của Trung tâm Bán, chất lượng dịch vụ và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs của Trung tâm Bán, quản lý và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được g...

Bạn đang tìm kiếm công việc ngành Ngân hàng?

Hãy tải CV của bạn lên hệ thống, các Ngân hàng có thể tự tìm đến bạn khi có việc làm mới!
Thêm CV của bạn