Tham khảo “Bảng đánh giá Phỏng vấn” của một Ngân hàng

Khá nhiều bạn quan tâm “Nhân sự đánh giá ứng viên theo những tiêu thức nào để bọn em/mình chuẩn bị”. Mỗi Ngân hàng sẽ có một form chuẩn, đây là một trong số đó, các bạn tham khảo nhé:

BẢNG ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN


– Tên ứng viên:
– Thời gian PV:
– Vị trí:
– Ngày phỏng vấn:
– Người phỏng vấn:
– Bộ phận sàng lọc:
– Các kỹ năng cần khai thác:

KỸ NĂNG/KINH NGHIỆM/ĐIỂM SỐ

– Kinh nghiệm làm việc
– Kiến thức/KN Ngân Hàng
– Kỹ năng chuyên môn
– Kỹ năng giao tiếp
– Tiềm năng phát triển
– Tinh thần học hỏi, cầu tiến
– Khả năng cải thiện hiệu quả công việc
– Đạo đức nghề nghiệp
– Trình độ ngoại ngữ, vi tính
– Các thông tin khác
– Lý do muốn gia nhập ??Bank
– Mức lương hiện tại
– Mức lương mong muốn
– Tham vấn
– Nhận xét chung

Đánh giá:

0: Không có biểu hiện cụ thể
1-3: Có biểu hiện cụ thể rất yếu
4-5: Có biểu hiện cụ thể
6-8: Có biểu hiện cụ thể rõ ràng
9-10: Có biểu hiện cụ thể rất mạnh