3 Jobs Found

Busan Bank

Busan Bank thông báo tuyển dụng vị trí Treasury Dealer tại Hồ Chí M...

10 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Job Description - To control reserve requirement, nostro account balance & fund transfers. - To provide the cost of fund, FX market rates for customers’ loans, deposits & F...
TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên Phong

TPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính giao dịch nguồn vốn tại...

11 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Mô tả công việc Thực hiện kế họach các hoạt động nghiệp vụ thanh toán giao dịch nguồn vốn phù hợp với kế họach chung của Phòng. Tác nghịêp thanh toán giao dịch nguồn vốn:     Tiếp...
HDBank - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

HDbank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Nguồn Vốn tại Hội Sở - Hồ Chí...

1 year ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Mô Tả Công Việc Thực hiện kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng, các tổ chức tài chính… nhằm hoàn thành kế hoạch doanh số, kế hoạch lợi nhuận được giao, cân đối thanh khoản...

Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume