Ngân hàng TMCP Nam Á chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được ban hành năm 1990, trong bối cảnh nước ta đang tiến hành đổi mới kinh tế. Qua 25 năm hoạt động, cơ sở vật chất, công nghệ khoa học kỹ thuật và mạng lưới của Ngân hàng ngày càng mở rộng, đời sống cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện, uy tín của Ngân hàng ngày càng được nâng cao.

33 Jobs Found

NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

[30.04] NamABank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân

1 minute ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Ngân hàng TMCP Nam Á thông báo tuyển dụng Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/04/2019 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm cụ thể;...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

[30.04] NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường - Hộ...

3 minutes ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Ngân hàng TMCP Nam Á thông báo tuyển dụng Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/04/2019 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng, tham gia xây dựng Chính sách Quy chế, quy đị...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

[30.04] NamABank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán trong nước - Hội sở...

5 minutes ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Ngân hàng TMCP Nam Á thông báo tuyển dụng Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/04/2019 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn nghiệp vụ cho các khách hàng. Tham gia xây dựn...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

Hội Sở NamABank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tại Hồ Chí Minh

2 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/04/2019 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn, giải đáp thông tin khách hàng và bán hàng tại chỗ; Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn tấ...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

Hội Sở NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khác hàng Doanh nghiệp...

2 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/04/2019 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm cụ thể; Tiếp thị và quản lý khách hàng là các Doa...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

Hội Sở NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khác hàng Cá nhân tại H...

2 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/04/2019 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm cụ thể; Tiếp thị và quản lý khách hàng cá nhân;...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường - Hội sở tại...

2 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/04/2019 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng, tham gia xây dựng Chính sách Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến rủi...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán trong nước - Hội sở tại Hồ...

2 weeks ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/04/2019 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn nghiệp vụ cho các khách hàng. Tham gia xây dựng, sửa đổi Quy trình nghiệp vụ. Kịp thời...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên

7 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Vũng Tàu Hạn nhận HS: 29/09/2018 ------ 1.Mô tả công việc: Giao dịch với Khách hàng và bán các Sản phẩm dịch vụ; Thực hiện công tác kế toán ngân quỹ, k...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh ngh...

7 months ago Toàn Quốc Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Toàn quốc Hạn nhận HS: 29/09/2018 ------ 1.Mô tả công việc: Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm cụ thể; Tiếp thị và quản lý khách hàng; Phân tích, thẩm đ...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

7 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Phú Thọ, Cần Thơ, Kiên Giang, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Hà Nội, Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bì...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản

7 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 29/09/2018 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kiểm soát báo cáo gửi Ngân hàng nhà nước theo quy định. 2. Kiểm soát báo cáo gửi Ban lãnh đạo...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ phận Quản trị Nguồn vốn

7 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 29/09/2018 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phân tích, đánh giá tình hình nguồn vốn và bảng cân đối tài khoản của ngân hàng. Thực hiện công...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản

7 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 29/09/2018 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định. Thực hiện báo cáo gửi Ban lãnh đạo Ngân...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân

7 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Phú Thọ, Cần Thơ, Kiên Giang, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Hà Nội, Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp

7 months ago Toàn Quốc Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Toàn quốc Hạn nhận HS: 29/09/2018 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm cụ thể; Tiếp thị và quản lý khách hàng; Phân tích, thẩm địn...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở

7 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 29/09/2018 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, thiết lập, duy trì các quan hệ đối tác, xây dựng hệ khách hàng đa dạng phục vụ cho các...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Trung tâm...

8 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/08/2018 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank thông qua các kênh truyền thông củ...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Trung tâm...

8 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 30/08/2018 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank thông qua các kênh truyền thông củ...
NamABank - Ngân hàng TMCP Nam Á

NamABank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản

8 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh Hạn nhận HS: 15/08/2018 ------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kiểm soát báo cáo gửi Ngân hàng nhà nước theo quy định. 2. Kiểm soát báo cáo gửi Ban lãnh đạo...