Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.

119 Jobs Found

LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng THỰC TẬP SINH - Khối Công nghệ t...

4 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2018  ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Các vị trí tuyển dụng 1.1. Lập trình viên Java/.Net - Khối Công nghệ thông tin Thực hiện tích hợp h...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

[15.03] Lienvietpostbank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệ...

1 month ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 15/03/2019 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp: Tìm...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

Lienvietpostbank tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên

3 months ago Thanh Hóa Full-time ₫-- per hour
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Thanh Hóa Các vị trí tuyển dụng:  Chuyên viên Khách hàng (tại PGD Ngọc Lặc - huyện Ngọc Lặc...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc phụ trách Hỗ trợ ho...

4 months ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Sóc Trăng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/03/2019 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện lập kế hoạch hoạt động, kinh doanh Hỗ trợ...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

4 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân: Tìm kiếm,...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

4 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân: Tìm kiếm,...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

4 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân: Tìm kiếm,...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng HO - Khối Sản phẩm - Trưởng phòn...

4 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội (Hội Sở) Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Hỗ trợ khách hàng theo định hướng kinh doanh của Ngân hàn...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank Bình Định thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng...

4 months ago Bình Định Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Bình Định Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2018 ------ CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Chuyên viên Khách hàng cá nhân Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chuyên...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank PGD Mê Linh thông báo tuyển dụng Kiểm soát viên

5 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội (Huyện Mê Linh) Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổ Giao dịch ngân quỹ Tổ chức hoạt động kinh...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank PGD lớn Thường Tín thông báo tuyển dụng Giao dịch viê...

5 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội (Huyện Thường Tín) Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thực hiện công tác phát triển Khách hàng...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank PGD Xín Mần thông báo tuyển dụng Giao dịch viên

5 months ago Hà Giang Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Giang (Huyện Xín Mần) Hạn chót nhận hồ sơ: 05/12/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc tại kho quỹ: thu chi tiền mặt đối với các nghiệp vụ thực hiện...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín d...

5 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 15/11/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện, phối hợp thực hiện các công việc thuộc rủi ro tín dụng Basel II gồm một trong các nhóm việc...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro thị t...

5 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 15/11/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1.1. Công việc thuộc mảng quản trị rủi ro thị trường theo yêu cầu Basel II Đánh giá, phân tích GAP (bao...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt...

5 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 15/11/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch công việc cá nhân trên cơ sở phân công công việc của Lãnh đạo Phòng/ Khối; Đánh giá, phân...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên KHCN, Kiểm soát viên...

6 months ago Toàn Quốc Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Quảng Ninh Hạn chót nhận hồ sơ: 15/11/2018 ------ CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Trụ sở Chi nhánh) Chuyên viên kế toán nội bộ (Trụ sở Chi nhá...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân -...

6 months ago Sơn La Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Sơn La Hạn chót nhận hồ sơ: 15/11/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân: Tìm kiếm...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên khách hàng, Giao dịc...

6 months ago Toàn Quốc Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Quảng Nam (Huyện Đại Lộc, Thành phố Hội An, Thành phố Tam Kỳ) Hạn chót nhận hồ sơ: 03/11/2018 ------ CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Chuyên viên khách hàng (Tam Kỳ, Hội An, Đạ...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên Viên Khách hàng Cá nhân

6 months ago Hà Nội Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Hà Nội (Huyện Gia Lâm) Hạn chót nhận hồ sơ: 05/11/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng c...
LienVietPostBank - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Nội bộ - Đăk...

6 months ago Toàn Quốc Full-time ₫-- per hour
Nơi làm việc: Dak Nông (Thị xã Gia Nghĩa) Hạn chót nhận hồ sơ: 09/11/2018 ------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thực hiện nghiệp vụ kế toán liên quan...