Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 - khi ngân hàng lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi nhận được giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài từ ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) đã chính thức đi vào hoạt động. Sự thành lập này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngân hàng tại Việt Nam.

1 việc làm đã được tìm thấy

Ngân hàng Quốc tế Standard Chartered

Ngân Hàng Quốc Tế Standard Chartered Thông Báo Tuyển Dụng BDE (Busines...

1 year ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫9,000,000  -  ₫50,000,000 trên tháng
Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tín dụng, các sản phẩm khác theo định hướng của khối trong từng thời kì và dịch vụ của Standard Charter...